English
 
 
 
   
 
PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU APSTRAKTA
 

Želimo da se zahvalimo velikom broju autora koji su dostavili svoje predloge apstrakata pre predvidenog roka, tj. 1. avgusta 2016. godine. Hvala puno svima!

Primili smo veliki broj zahteva da se produži rok za dostavljanje RAP 2016 apstrakata. Osim toga, svesni smo da datum pada tokom perioda odmora za mnoge autore.

Kao rezultat toga, Programski odbor simpozijuma je odlucio da produži krajnji rok za dostavljanje predloga apstrakata.

Dostavljanje apstrakata je neophodno izvršiti najkasnije do petka, 19. avgusta 2016. godine.