English
jhjghg
   
   

Zadaci Udruženja za bezbednost saobraćaja Srbije:
 • unapređenje naučnog i stručnog rada u oblasti bezbednosti saobraćaja,
 • unapređenje obrazovanja kadrova u oblasti bezbednosti saobraćaja,
 • praćenje i proučavanje problematike bezbednosti saobraćaja i predlaganje i iniciranje mera kod nadležnih državnih organa i organizacija i drugih nadležnih subjekata, usmerenih na unapređenje bezbednosti saobraćaja,
 • učešće u aktivnostima na prevenciji saobraćajnih nezgoda,
 • formiranje baze podataka iz oblasti bezbednosti saobraćaja putem savremenih informacionih sistema,
 • praćenje postojećih i iniciranje i izrada novih propisa i standarda u oblasti bezbednosti saobraćaja,
 • informisanje javnosti o aktuelnim problemima u oblasti bezbednosti saobraćaja,
 • povezivanje sa srodnim društvima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja poslova bezbednosti saobraćaja,
 • očuvanje životne sredine,
 • iniciranje i preduzimanje drugih mera i aktivnosti u zemlji usmerenih na dalje unapređenje zaštite ljudi i materijalnih dobara u saobraćaju u novim i savremenim uslovima odvijanja saobraćaja.

Ciljevi:

 • smanjenje saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica,
 • unapređenje stavova o bezbednosti saobraćaja,
 • unapređenje ponašanja ljudi u saobraćaju.